The WHATWG Blog

Please leave your sense of logic at the door, thanks!

Archive for June, 2007

Automatyczne wykrywanie feedów (Polish)

Wednesday, June 27th, 2007

This is a Polish translation of Feed Autodiscovery, translated by Sebastian Snopek.

Ostatnio dodaliśmy typy linków do HTML 5. W szczególności zdefiniowaliśmy mechanizm do automatycznego wykrywania kanału syndykacyjnego. Automatyczne wykrywanie (Autodiscovery) stało się rozpowrzechnione i szeroko stosowane od momentu swoich narodzin w 2002 roku, stosując element link z powiązaniem alternatywnym i atrybut type określającym rodzaj kanału.

<link rel="alternate" type="application/atom+xml"
   href="/feed.atom" title="Atom Feed">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
   href="/feed.rss" title="RSS Feed">

Jeśli chodzi o kompatybilność wsteczną musimy zachować wsparcie, a szczególnie, zdefiniować tę metodę. Jednakże, istnieją dwa główne problemy z zastosowaniem powiązań alternatatywnych:

Aby poruszyć tę sprawę, wprowadziliśmy nowe powiązanie kanału, które wskazuje na to, że dokument jest kanałem syndykacyjntm. Pozwala to teraz na linkowanie do wielu kanałów zawierających treści, które nie są koniecznie alternatywnymi wersjami strony.

<link rel="feed" type="application/atom+xml"
   href="/feed/comments" title="All comments">
<link rel="feed" type="application/atom+xml"
   href="/feed/summaries" title="Article Summaries">

Oznacza to również, że nie trzeba precyzować atrybutu type , aby link był rozpoznany jako kanał syndykacyjny, a przeglądarki mogą go nadal pokazywać na liście subskrypcji.

<link rel="feed" href="/feed" title="Articles">

Inną korzyścią jest to, że jeśli kiedyś pojawi się nowy format kanału syndykacyjnego to nie trzeba będzie czekać na aktualizacje przeglądarki nowym typem MIME, aby przglądarka traktowała go jako kanał. Na przykład: jeśli czytelnicy twojego kanału mają wsparcie mikrofoormatu hAtom, można przeprowadzić subskripcje dokumentu HTML , który został zalinkowany jako kanał.

<link rel="feed" type="text/html"
   href="/feed.html" title="All comments">

Aby zachować kompatybilność wsteczną, definicja alternate mówi, że jeśli używa się go w kombinacji z atrybutem type z wartością application/rss+xml lub application/atom+xml to jest on również słowem kluczowym dla kanału.

Słowo kluczowe kanału może być również używane w kombinacji z alternate mówiąc, że jest to kanał dla danego dokumentu.

<link rel="feed alternate" type="application/atom+xml"
   href="/feed.atom" title="Atom Feed">

Jednakże, ważnym jest aby nie mylić tego z tym jak działają arkusze alternatywne. Zachowanie rel="alternatywnego arkusza stylów" jest przypadkiem wyjątkowym wtedy, gdy użycie alternate nie oznacza alternatywnej reprezentacji samego dokumentu. Jeśli używa się go z arkuszem stylów, to wartość type nie jest równa wartości kanału.

<link rel="alternate stylesheet" type="application/atom+xml"
   href="/feed.atom" title="This is not a feed!">

Mozilla już raportowała bagi związane z implementacją nowego powiązania feedu a poprawki do rel="alternatywnych arkuszy" są planowanie w nowym Firefox 3.0.

Posted in Browsers, Elements | Comments Off on Automatyczne wykrywanie feedów (Polish)

The Schema and Conformance Checker Project Migrates to SVN

Thursday, June 21st, 2007

The RELAX NG / Schematron schema project for (X)HTML5 as well as the conformance checker project have moved from CVS to SVN. The build script has been updated. (Needs a new checkout from SVN.)

Posted in Conformance Checking, Syntax | 2 Comments »